top of page
Team work

Виртуален ИТ мениджър

​Виртуалният ИТ мениджър е професионалист, който отговаря за надзора на свързаните с технологията ресурси и инфраструктура на дадена организация. Те обикновено отговарят за управлението и координирането на проекти, свързани с технологиите, разработването и прилагането на ИТ политики и процедури и осигуряването на оптимална производителност и сигурност на технологичните системи на организацията. Те работят в тясно сътрудничество с други членове на една организация, като ръководители, бизнес мениджъри и други технологични специалисти, за да гарантират, че технологията е в съответствие с бизнес целите и задачите. Освен това ИТ мениджърите са отговорни за идентифицирането и внедряването на нови технологии, които могат да бъдат от полза за организацията и гарантират, че съществуващите технологии се поддържат актуални и правилно поддържани.

Задачите в портфолиото на виртуалния ИТ мениджър са:

Управление на ИТ системи: отговаря за управлението на ИТ системите на компанията, включително хардуер, софтуер, мрежи и бази данни.

Осигуряване на сигурност на данните: осигурете сигурността на данните на компанията чрез прилагане на подходящи мерки и протоколи за сигурност.

Управление на ИТ проекти: отговаря за управлението на ИТ проекти от началото до края, като гарантира, че са завършени навреме, в рамките на бюджета и съгласно изискваните стандарти за качество.

Бъдете в крак с новите технологии: в крак с новите технологии и тенденциите в индустрията и правете препоръки към висшето ръководство относно приемането на нови технологии или надстройки на съществуващи системи.

Като цяло ролята на ИТ мениджър ще включва комбинация от планиране, тактическо изпълнение и управление, за да се гарантира, че ИТ системите на компанията са надеждни, сигурни и съобразени с общите цели и цели на компанията.

bottom of page