top of page
Smart Alarm System

Виртуална поддръжка на киберсигурността

Виртуалното управление и поддръжка на киберсигурността включва защита на компютърни системи, мрежи и данни от кражба, повреда или неоторизиран достъп. То включва прилагане на мерки за сигурност като защитни стени, антивирусен софтуер, системи за откриване на проникване и одити на сигурността за идентифициране и предотвратяване на потенциални уязвимости. Също така включва управление на инциденти със сигурността и предоставяне на поддръжка за проблеми като инфекции със зловреден софтуер, фишинг атаки и пробиви на данни. Целта е да се гарантира поверителността, целостта и достъпността на информацията и информационните системи.

Управлението и поддръжката на виртуалната киберсигурност включва:

Антивирусна поддръжка: Антивирусната поддръжка се отнася до предоставяните услуги за управление и поддръжка на антивирусен софтуер на компютърни системи. Антивирусният софтуер е предназначен да открива, предотвратява и премахва злонамерен софтуер (зловреден софтуер) от компютърни системи. Услугите за поддръжка на антивирусни програми могат да включват инсталиране, конфигуриране и актуализиране на антивирусен софтуер на отделни компютри, както и наблюдение и управление на цялостната антивирусна система, за да се гарантира, че тя работи ефективно за защита на компютърните системи и мрежи на организацията от заплахи от зловреден софтуер. Антивирусната поддръжка може също да включва отстраняване на неизправности и разрешаване на проблеми, свързани с антивирусния софтуер, като софтуерни конфликти, актуализации и проблеми с производителността.

Поддръжка на прокси сървър: Поддръжката на прокси сървър се отнася до услугите, предоставени за конфигуриране, управление и отстраняване на неизправности на прокси сървъри. Прокси сървърът действа като посредник между клиент и сървър, предоставяйки различни предимства като подобрена сигурност, поверителност и кеширане. Услугите за поддръжка на прокси може да включват инсталиране и конфигуриране на прокси сървъри, управление на контроли за достъп, наблюдение и отстраняване на проблеми с производителността и прилагане на политики за сигурност. В ИТ среда поддръжката на прокси е от съществено значение за организации, които изискват сигурен и ефективен достъп до интернет или вътрешни мрежови ресурси.

Поддръжка за управление на достъпа: Поддръжката за управление на достъпа се отнася до управлението на достъпа на потребителите до ресурси на информационните технологии, включително приложения, системи и данни. Това включва управление на потребителски акаунти, удостоверяване, оторизация и контрол на достъпа, за да се гарантира, че потребителите имат достъп до ресурсите, от които се нуждаят, за да вършат работата си, като същевременно предотвратява неоторизиран достъп до чувствителна информация. Поддръжката за управление на достъпа може да включва прилагане на ролеви контроли за достъп, управление на потребителски разрешения и привилегии и наблюдение на регистрационните файлове за достъп, за да се открие и отговори на подозрителна дейност. Целта на поддръжката за управление на достъпа е да гарантира, че само оторизирани потребители имат достъп до информацията и ресурсите, от които се нуждаят, за да изпълняват служебните си задължения.

Поддръжка за защита на данните: Поддръжката за защита на данните се отнася до процесите и технологиите, използвани за защита на данните от загуба, повреда, неоторизиран достъп или кражба. Това включва прилагане на мерки за сигурност като защитни стени, антивирусен софтуер и криптиране, за да се гарантира, че данните са защитени от външни и вътрешни заплахи. Поддръжката за защита на данните също така включва редовно архивиране на данни за предотвратяване на загуба на данни и прилагане на планове за възстановяване след бедствие, за да се осигури непрекъснатост на бизнеса в случай на бедствие или повреда на системата. Освен това поддръжката за защита на данните включва осигуряване на съответствие със законите и разпоредбите за защита на данните, като Общия регламент за защита на данните (GDPR) в Европейския съюз, за защита на поверителността на личните данни.

bottom of page