top of page
pexels-kaboompics-com-6336.jpg

Виртуален CIO

​Виртуалният CIO е висш изпълнителен директор, отговорен за управлението на стратегията за информационни технологии (ИТ) и операциите на организацията. ИТ директорът наблюдава проектирането, внедряването и използването на ИТ системи и инфраструктура, както и управлението на технологичния персонал.

Виртуалният CIO обикновено взаимодейства с изпълнителния директор от най-високо ниво и е отговорен за гарантирането, че технологичната стратегия на организацията е в съответствие с нейните общи бизнес цели. Виртуалният ИТ директор също управлява ефективно ИТ ресурсите, като гарантира, че организацията използва ефективно своите технологични инвестиции, като същевременно остава в рамките на бюджета. Освен това Виртуалният ИТ директор трябва да бъде в крак с най-новите технологични разработки и тенденции и да предоставя насоки на организацията как да използва технологията, за да подобри своите операции и да остане конкурентоспособен на пазара.

Задачите в портфолиото на Virtual CIO са:

Разработване и прилагане на цялостната ИТ стратегия на организацията.

Управление и насочване на ИТ ресурсите.

Наблюдение на дизайна, разработването и внедряването на информационни системи и софтуерни приложения.

Гарантиране на сигурността, поверителността и целостта на данните и информацията на организацията.

Оценяване и избор на нови хардуерни и софтуерни технологии.

Управление на ИТ бюджета и ресурсите на организацията.

Управление на технологичните активи на компанията.

Разработване и прилагане на планове за възстановяване след бедствие и непрекъснатост на бизнеса.

Сътрудничество с други висши ръководители, за да се гарантира, че ИТ съответства на общите цели и задачи на организацията.

Останете в крак с нововъзникващите тенденции и технологии в ИТ.

Комуникиране на сложни технически концепции на нетехнически заинтересовани страни по ясен и разбираем начин.

bottom of page