top of page

Политика на GDPR

за предоставяне и използване на онлайн информация

Последна актуализация: 24.04.2022 г

Виртуален Дек ЕООД се ангажира да защитава поверителността и сигурността на личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и други приложими закони за защита на данните.

1. Администратор на данни

 

Виртуал Дек ООД е администратор на данни, отговорен за обработката на личните данни, събрани чрез този уебсайт.

 

2. Събиране на данни

 

Можем да събираме и обработваме следните видове лични данни:

Информация за контакт: Име, имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес.

Информация за акаунта: потребителско име, парола, предпочитания за акаунт.

Информация за транзакция: История на покупките, информация за плащане.

Техническа информация: IP адрес, тип браузър, тип устройство, операционна система.

 

3. Цел на обработката на данните

 

Ние обработваме лични данни за следните цели:

За да предоставяме и поддържаме нашите услуги.

За комуникация с вас, включително отговаряне на запитвания и предоставяне на поддръжка на клиенти.

За обработка на транзакции и доставка на продукти или услуги.

За персонализиране и подобряване на потребителското изживяване на нашия уебсайт.

За спазване на законови задължения.

 

4. Правно основание за обработка

 

Ние обработваме лични данни въз основа на едно или повече от следните правни основания:

Субектът на данните е дал съгласие за обработка на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

Обработването е необходимо за спазване на законово задължение, на което сме подчинени.

Обработването е необходимо за защита на жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице.

Обработването е необходимо за изпълнението на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени ни.

Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от нас или от трета страна, освен когато тези интереси имат предимство пред интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

 

5. Запазване на данни

Ще съхраняваме личните данни само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са били събрани, включително всички законови, счетоводни или отчетни изисквания.

Нашата компания се хоства на платформата Wix.com. Wix.com ни предоставя онлайн платформата, която ни позволява да ви продаваме нашите продукти и услуги. Вашите данни може да се съхраняват чрез хранилището за данни на Wix.com, базите данни и общите приложения на Wix.com. Те съхраняват вашите данни на защитени сървъри зад защитна стена.

 

Всички шлюзове за директни плащания, предлагани от Wix.com и използвани от нашата компания, се придържат към стандартите, определени от PCI-DSS, управлявани от Съвета за стандарти за сигурност на PCI, което е съвместно усилие на марки като Visa, MasterCard, American Express и Discover. Изискванията на PCI-DSS помагат да се гарантира сигурното обработване на информация за кредитни карти от нашия магазин и неговите доставчици на услуги.

 

6. Права на субекта на данни

 

Субектите на данни имат следните права съгласно GDPR:

Право на достъп: Субектите на данни имат право да поискат достъп до своите лични данни.

Право на коригиране: Субектите на данни имат право да поискат коригиране на неточни или непълни лични данни.

Право на изтриване: Субектите на данни имат право да поискат изтриване на техните лични данни.

Право на ограничаване на обработката: Субектите на данни имат право да поискат ограничаване на обработката на техните лични данни.

Право на преносимост на данните: Субектите на данни имат право да получат своите лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат.

Право на възражение: Субектите на данни имат право да възразят срещу обработването на техните лични данни при определени обстоятелства.

 

7. Сигурност на данните

 

Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме сигурността на личните данни.

8. Прехвърляне на данни

 

Възможно е да прехвърлим лични данни в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните. В такива случаи ние ще гарантираме наличието на подходящи предпазни мерки за защита на личните данни.

 

9. Информация за контакт

 

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашите практики за поверителност или тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас на info@virtualdeck.net.

Ако не желаете повече да обработваме Вашите данни, моля, свържете се с нас на info@virtualdeck.net или ни изпратете писмо до: Виртуален Дек ООД, ул. Пиротска. 45, София 1303, България.

10. Промени в тази Политика за поверителност

Може да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всякакви промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

bottom of page